Iisus despre falsii profeti !

36693406-jesus-wallpaper

Despre falşii profeţi : Sfântul Matei VII, 15-23: „Păziţi-vă de proroci mincinoşi, care vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Îi veţi recunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini ? Tot aşa, orice pom face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc. Aşa că după roadele lor îi veţi recunoaşte.

Nu oricine îmi zice: ,Doamne, Doamne!’ va intra în împărăţia cerurilor, ci cel care face voia Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi îmi vor zice în ziua aceea: ,Doamne! Doamne! N-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi demoni în numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în numele Tău?’ Atunci, le voi spune: ,Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege”‘.

Aceasta evanghelie descrie regulile pe care trebuie să le respecte oamenii, întrucât au la bază învăţătura Mea. Ele îi învaţă cum să aplice în viaţa de zi cu zi principiile religioase, lucru valabil îndeosebi pentru oamenii acelor timpuri, care interpretau într-o manieră foarte originală legile mozaice. De aceea, am fost nevoit să cobor Eu însumi pe pământ, pentru a salva arborele vieţii de la putrezirea totală, ca să dea din nou roade corespunzând legilor lumii Mele spirituale.

I-am învăţat aşadar pe ascultătorii Mei că trebuie să fie indulgenţi Cu greşelile celor din jur, să-i pregătească mai întâi pe semenii lor înainte de a le preda învăţătura Mea, fără să-i forţeze să o accepte dacă nu au înţeles-o, dar mai presus de toate, să practice caritatea şi iubirea, urmând exemplul Meu. Legea iubirii faţă de aproape este explicată în detaliu în acest capitol, care le atrage însă atenţia cititorilor că cerinţele Mele nu sunt întotdeauna foarte uşor de respectat, căci sacrificiilor cerute de legile iubirii li se opun tentaţiile lumii şi ale iubirii de sine, care înving de cele mai multe ori.

În esenţă, nu le-am predicat nimic nou. Le-am explicat discipolilor şi ascultătorilor Mei lucruri pe care le ştiau deja, dezvăluindu-le însă sensul real al poruncilor divine, astfel încât să-l poată transmite mai târziu semenilor lor. Pentru a fi mai explicit, am fost nevoit să precizez câteva din semnele care le permit am ascuns sub umbra sa cărarea cea dreaptă, împiedicând lumina divină să ajungă până la cei rătăciţi.

Înainte ca Eu să Mă pot întoarce pe pământ, orice umbră spirituală va trebui eliminată, căci Eu sunt lumina vieţii şi nu pot tolera umbra, învăţătura Mea v-a fost dată tocmai pentru a ilumina toate colţurile creaţiei materiale şi spirituale. Viaţa voastră materială are deopotrivă aspecte luminoase şi aspecte întunecate, la fel cum pe pământ ziua alternează cu noaptea.

Acest lucru se dovedeşte însă absolut necesar, căci întreaga creaţie materială are nevoie de odihna din timpul nopţii, când energia risipită peste zi trebuie să se refacă, iar organismul să se fortifice pentru activităţile de a doua zi. În lumea spirituală lucrurile se petrec cu totul altfel, căci acolo nu există decât zi, manifestată sub forma luminii eterne, a iubirii eterne, a căldurii eterne şi a activităţii eterne. Noaptea nu reprezintă acolo decât o aparenţă, fiind manifestată întotdeauna de ignoranţa spiritelor imature, şi nu în mod natural.

Priviţi-vă sufletul! Deşi este captiv într-un corp material, el nu doarme niciodată, lucrând zi şi noapte la pregătirea corpului său spiritual, pe care doreşte să-l ia cu el în lumea de dincolo, într-o stare cât mai apropiată de perfecţiune.

Întreaga creaţie spirituală are aceeaşi aspiraţie, şi orice obstacol care încearcă să i se opună trebuie să dispară, lucru devenit extrem de vizibil în epoca modernă. Toate instituţiile, chiar şi cele planificate şi organizate cu grijă de secole, nu sunt altceva decât case clădite pe nisip (chiar şi cele care par să facă foarte mult bine pe pământ), neputând rezista în faţa furtunilor provocate de lumina divină a adevărului.

Aşa cum calcarul se dizolvă într-un fel de pastă atunci când este atins de substanţa vieţii (adică de oxigenul din atmosfera voastră terestră), schimbându-şi forma compactă şi devenind un fel de praf ce poate fi spulberat de orice vânticel, fără să lase nici o urmă a fermităţii sale de odinioară (decât dacă este amestecat cu nisip, caz în care devine un agent folosit la fundaţiile caselor), la fel se va petrece şi cu instituţiile voastre pământeşti. Cu cât o instituţie a rezistat mai mult timp pe pământ, cu atât mai mare va fi ardoarea cu care se vor împotrivi suporterii ei presiunii evenimentelor exterioare. De aceea, vă strig tuturor: „Feriţivă de falşii profeţi care vin la voi îmbrăcaţi în haine de oaie, dar care în sinea lor sunt nişte lupi de pradă!”

La fel ca întotdeauna, mulţi vor fi cei care vor lua în derâdere învăţătura pe care v-o transmit acum direct, încercând să o discrediteze. Dacă nu vor reuşi, ei se vor grăbi să profite de ea în interesul lor egoist, încercând să îşi prelungească astfel existenţa. Acesta este unul din cazurile în care se va aplica principiul recomandat odinioară adepţilor Mei: „Vă veţi da seama după faptele lor dacă sunt practicanţi plini de ardoare ai învăţăturii iubirii Mele, sau simpli predicatori ai Cuvântului!”

Este extrem de important să vegheaţi şi să îi ajutaţi să înţeleagă pe aceşti falşi profeţi şi interpreţi ai Cuvântului Meu că eforturile lor sunt zadarnice şi că trebuie să îşi corectezeatitudinea, dacă nu doresc să piară. Căci ei se vor folosi de toate mijloacele pentru a reveni la poziţia lor de odinioară şi la puterea pe care au avut-o cândva.

De aceea, vă avertizez din nou, la fel ca odinioară: fiţi la fel de înţelepţi ca şerpii şi lafel de inocenţi ca şi porumbeii, astfel încât să puteţi depista de la mare distanţă viclenia duşmanilor voştri, ferindu-vă inimile (inclusiv ale adepţilor care au aceeaşi credinţă ca şi voi) de săgeţile lor otrăvite, fără să le răspundeţi însă cu aceeaşi monedă, ci doar prin simplitate şi inocenţă. Chiar dacă o asemenea săgeată vă va lovi din când în când, puteţi fi siguri că ea nu vă va ucide, ci dimpotrivă, vă va conduce către viaţă.

Deşi numai începutul acestui capitol se referă în principal la voi, cei care credeţi în Cuvântul iubirii Mele, căci el vă sfătuieşte să practicaţi îndeosebi iubirea şi blândeţea, puteţi extrage beneficii şi din textul care urmează, în care sunteţi sfătuiţi să le atrageţi atenţia celor care vă urmează asupra pericolelor ce îi ameninţă în confuzia lumii exterioare, în care falsitatea are pretenţii de adevăr şi măştile se consideră egale cu natura lucrurilor, astfel încât să nu sfârşească prin a vă acuza chiar pe voi de amăgire, induşi în eroare de alţi profeţi falşi.

De aceea, fiţi la fel de prudenţi ca şerpii şi nu credeţi orbeşte în toţi cei care se apropie de voi, cerându-vă pâinea din ceruri, sau, după cum spune Evanghelia, adresându-Mi-se Mie:

„Doamne! Doamne!” Nu toţi doresc să vă urmeze cu adevărat; o parte dintre ei nu doresc decât să afle ce anume pot folosi din învăţătura voastră în propriul lor interes egoist.

Citiţi cât mai des această Evanghelie, căci ea conţine adevăruri mult mai profunde decât ce vă pot explica Eu acum. Nu vă clădiţi casa spirituală pe nisip, ci pe stânca solidă a credinţei, în caz contrar, vă veţi trezi că la cea mai mică furtună casa voastră se va prăbuşi, iar voi vă veţi pierde echilibrul şi veţi rămâne neajutoraţi.

Eu vă transmit mesajele Mele şi vă comunic adevărurile spirituale într-o mie de modalităţi diferite. Predica din această duminică vă oferă cheia învăţăturii Mele, pe care le-am transmis-o cândva discipolilor şi apropiaţilor Mei.

De ce credeţi că vă ofer din nou această cheie? Pentru că ştiu foarte bine ce turnură vor lua evenimentele şi că perseverenţa, credinţa şi fermitatea vor deveni mai necesare ca oricând.

Mulţi vor fi testaţi, pentru a vedea dacă şi-au construit casa pe stânca solidă a învăţăturii Mele, a credinţei şi iubirii, sau s-au mulţumit cu citirea şi ascultarea cuvintelor Mele, fără să le transpună în practică – lucru ce corespunde clădirii casei spirituale pe nisip. La fel cum vântul spulberă nisipul şi ploaia îl spală, timpul şterge din memoria omului cuvintele citite sau ascultate.

Singurele pietre solide care pot fi folosite la construirea edificiului Meu spiritual, dar şi a locuinţelor voastre viitoare, sunt faptele voastre, realizate în numele iubirii de Dumnezeu şi faţă de aproapele vostru. Numai acestea vor dura, vă vor transmite o stare de calm şi de pace şi vor străluci ca nişte faruri călăuzitoare pentru fraţii voştri, care vă vor recunoaşte astfel ca profeţi autentici, ale căror inimi nu seamănă cu nişte lupi prădători, ci cu nişte miei blânzi, care nu ştiu ce înseamnă ura, mânia, invidia, gelozia sau răzbunarea. Ele nu cunosc decât iubirea, şi nu doresc altceva decât să o răspândească pretutindeni în jurul lor, pentru a-i culege apoi roadele.

Numai aşa puteţi deveni aleşii Mei, care alungă cu ajutorul Cuvântului Meu umbrele şi îndoielile, răspândind în jur numai lumina spirituală, astfel încât la a doua Mea venire să nu mai existe pe pământ decât un singur păstor şi o singură turmă, iar planeta voastră să se transforme din nou în paradisul pierdut – nu din cauza Mea, ci din cauza fiinţelor umane pe care le-am creat cândva din iubire.

Aduceţi-vă întotdeauna aminte de aceste cuvinte şi meditaţi cât mai des asupra lor!

Numai în acest fel veţi putea câştiga starea de pace interioară, alinându-i apoi şi pe cei din jur. Amin.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close