SA INTELEGEM RUGACIUNEA CORECT

35842518_228504597930285_6584094928152821760_n

Ce este rugăciunea?

Rugăciunea este dialogul nostru viu şi personal cu Dumnezeu. Noi ne folosim de cuvinte, gânduri, gesturi, iar Dumnezeu ne răspunde vorbindu-ne în conştiinţă, trimiţându-ne haruri, ajutându-ne când şi cum este mai bine pentru noi.

Avem nevoie de rugăciune?

Rugăciunea ne ajută să ne dezvoltăm şi să menţinem legătura personală cu Dumnezeu şi de aceea este necesară pentru viaţa noastră spirituală, pentru mântuirea noastră.

Care sunt roadele rugăciunii?

Roadele rugăciunii sunt:

・întărirea credinţei;
・încurajarea speranţei;
・sporirea iubirii pentru Dumnezeu;
・păstrarea smereniei;
・dobândirea de haruri;
・ispăşirea păcatelor.

Câte feluri de rugăciuni există?

Există mai multe clasificări posibile. Avem astfel rugăciunea:

・privată (eu singur) şi publică (împreună cu alţii);
・vocală (rostită sau cântată) şi mentală (în gând);
・după texte scrise (sau formule consacrate) şi liberă (cu propriile noastre cuvinte);
・de laudă, de mulţumire, de cerere, de ispăşire şi de mijlocire.

De ce este recomandată rugăciunea împreună cu alţii?

Însuşi Isus Hristos ne îndeamnă să ne unim cu alţii în rugăciune, promiţând prezenţa Sa şi răspunsul Tatălui (vezi Matei 18,19-20).

Care sunt rugăciunile cele mai importante pe care trebuie să le ştim?

Cele mai importante rugăciuni pe care trebuie să le ştim sunt Tatăl nostru, Mărire Tatălui, Născătoare de Dumnezeu, Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Crezul şi rugăciunea către îngerul păzitor. Este bine să ştim pe de rost şi actele de credinţă, speranţă, iubire şi de părere de rău, rugăciunile de dimineaţă şi seară, de binecuvântare a mesei, etc.

Cum trebuie să ne rugăm dimineaţa?

Dimineaţa îi mulţumim lui Dumnezeu pentru că, după noaptea care a trecut, am primit darul unei noi zile. Îi oferim ziua întreagă, cerându-i ajutorul pentru ca tot ce vom face în acea zi să fie spre preamărirea Sa. De asemenea, îi cerem să îi binecuvânteze pe toţi cei dragi şi pe cei cu care ne vom întâlni de-a lungul zilei.

Cum trebuie să ne rugăm seara?

Seara îi mulţumim lui Dumnezeu pentru că a fost tot timpul cu noi în ziua care s-a încheiat. Ne examinăm conştiinţa, cerându-ne iertare pentru greşelile făcute, amintindu-ne apoi şi de binele pe care l-am făcut sau primit, mulţumindu-i lui Dumnezeu, care este izvorul oricărui bine.

Ne putem ruga folosind Sfânta Scriptură?

Da, putem şi este recomandat să folosim Sfânta Scriptură în rugăciune:

・citind psalmii, dar şi alte rugăciuni (ex: Magnificat);
・citind pasaje din Scriptură şi meditând asupra lor, lăsând Cuvântul lui Dumnezeu să vorbească direct inimilor noastre.

Ce alte rugăciuni importante mai există?

Tezaurul de rugăciune al Bisericii este foarte bogat. Amintim:

・din tradiţia răsăriteană: Doxologia mare, Orele canonice, Canoanele de rugăciune (ex: Canonul Domnului nostru Isus Hristos), Acatistul, Paraclisul…;
・din tradiţia apuseană: Rozariul, Calea Crucii, Novene, Litanii…
・rugăciuni compuse de sfinţi (Sf. Efrem Sirul, Sf. Ignaţiu de Loyola, Sf. Francisc de Assisi…).

Ce este rugăciunea liberă?

Este rugăciunea în care folosim propriile noastre cuvinte, vorbind liber cu Dumnezeu, exprimându-ne recunoştinţa, frământările, preocupările, dorinţele şi nevoile, cu încredere în Părintele nostru ceresc.

Ce este rugăciunea de laudă?

Este rugăciunea prin care îi aducem laudă lui Dumnezeu în mod dezinteresat, pentru El însuşi, pentru cât este de minunat, pur şi simplu pentru că El este.

Ce este rugăciunea de mulţumire?

Este rugăciunea prin care îi mulţumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce suntem şi pentru tot ceea ce primim din bunătatea Sa. Orice eveniment şi orice împrejurare pot deveni prilej de aducere de mulţumire.

Ce este rugăciunea de cerere?

Este rugăciunea prin care, recunoscând dependenţa noastră de Dumnezeu, îl rugăm, cu încredere şi smerenie, să ne ajute în nevoile noastre spirituale şi materiale.

Ce este rugăciunea de ispăşire?

Este rugăciunea prin care, încrezători în milostivirea lui Dumnezeu, cu părere de rău în suflet, îi cerem iertare pentru greşelile prin care l-am ofensat.

Ce este rugăciunea de mijlocire?

Este rugăciunea prin care cerem haruri şi ajutor pentru alţii: pentru cei dragi nouă, pentru cei care se încredinţează rugăciunilor noastre, pentru duşmani, păcătoşi, sufletele celor decedaţi… Rugăciunea de mijlocire este semn al trăirii comuniunii în Trupul Bisericii.

Dumnezeu răspunde întotdeauna la rugăciunile noastre?

Dumnezeu, Tată iubitor, ascultă întotdeauna fiecare rugăciune a noastră, dar răspunsul îl oferă după înţelepciunea Sa, la timpul şi în modul cel mai potrivit. Să nu uităm că El ştie şi ne dă tot ceea ce avem cu adevărat nevoie.

Unde este bine să ne rugăm?

Locul cel mai potrivit pentru rugăciune este biserica, numită şi „casă de rugăciune”, locaş sfinţit de prezenţa reală a lui Isus Hristos în taber-nacol. Ne putem ruga însă oriunde: acasă (în faţa „colţului de rugăciune” special amenajat), în natură, pe drum spre şcoală şi în orice loc ne-am afla.

Pentru cine trebuie să ne rugăm?

Trebuie să ne rugăm pentru toţi oamenii, în particular pentru noi înşine, pentru familia noastră, pentru rude, pentru Biserică, pentru Papa, episcopi, preoţi, călugări şi călugăriţe, pentru prieteni şi pentru duşmani, pentru colegi, profesori, autorităţi, pentru bolnavi, suferinzi şi săraci, pentru convertirea păcătoşilor, pentru cei ce nu îl cunosc pe Dumnezeu şi pentru sufletele celor decedaţi.

Cui trebuie adresată rugăciunea?

Rugăciunea noastră se înalţă în primul rând spre Dumnezeu, sau specific spre una dintre Persoanele Preasfintei Treimi; ne putem ruga şi Preasfintei Fecioarei Maria, îngerilor (celui păzitor în special) şi sfinţilor, ca ei să mijlocească pentru noi la Dumnezeu.

Cum trebuie să ne rugăm?

Pentru a ne ruga cum se cuvine se cere în special spirit de reculegere, smerenie, încredere, perseverenţă şi supunere.

Când ne rugăm cu spirit de reculegere?

Ne rugăm cu spirit de reculegere atunci când o facem din inimă, într-un cadru potrivit, care să ne predispună la rugăciune şi să ne ajute să ne păstrăm atenţia la cuvintele pe care le spunem, la sensul lor, la Dumnezeu căruia ne adresăm şi la ceea ce doreşte El să ne spună.

Când ne rugăm cu smerenie?

Ne rugăm cu smerenie atunci când ne recunoaştem ca făpturi create de Dumnezeu, căruia îi datorăm tot ce avem şi tot ce suntem.

Când ne rugăm cu încredere?

Ne rugăm cu încredere atunci când avem speranţa că Dumnezeu ne va asculta şi ne va da tot ceea ce ne este de folos, pentru viaţa aceasta şi mai ales pentru viaţa viitoare. Această speranţă izvorăşte din credinţa că Dumnezeu ne iubeşte, este cu noi şi ne ascultă rugăciunile.

Când ne rugăm cu supunere faţă de voinţa lui Dumnezeu?

Ne rugăm cu supunere faţă de voinţa lui Dumnezeu atunci când suntem dispuşi să primim de la El orice ne va da, bucurii şi încercări deopotrivă, convinşi că El ne vrea binele, în special mântuirea noastră.

Când ne rugăm cu perseverenţă?

Ne rugăm cu perseverenţă atunci când continuăm să o facem orice s-ar întâmpla, indiferent de împrejurări sau de starea noastră sufletească sau fizică, chiar şi atunci când ni se pare că Dumnezeu nu ne ascultă şi nu împlineşte imediat ceea ce am cerut.

Cum începem şi sfârşim de obicei rugăciunea noastră?

În mod obişnuit, începem şi sfârşim rugăciunea noastră cu semnul crucii. Pentru aceasta:

・ne unim degetul mare cu arătătorul şi mijlociul: cu ele ne atingem mai întâi fruntea, apoi pieptul, umărul drept şi la final umărul stâng, formând astfel o cruce, în timp ce spunem „În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt”; mărturisim astfel credinţa în Preasfânta Treime;
・celelalte două degete, inelarul şi degetul mic, le lipim de palmă; mărturisim astfel faptul că a doua Persoană divină, Isus Hristos, are două naturi, divină şi umană, fiind Dumnezeu adevărat şi om adevărat.

Care ar trebui să fie poziţia noastră la rugăciune?

Cele mai potrivite poziţii pentru rugăciune sunt:

・în picioare (în faţa persoanelor importante stăm în picioare);
・stând aşezat (când medităm, când stăm la Liturghie…);
・în genunchi (recunoaştem măreţia lui Dumnezeu);
・sau cu capul aplecat până la pământ, prosternându-ne (în semn de adoraţie, de smerenie, de supunere).

Ne putem ruga şi plimbându-ne şi, în cele din urmă, în orice poziţie, atâta timp cât ea nu este lipsită de respect faţă de Cel cu care vorbim în rugăciune.

Când trebuie să ne rugăm?

Trebuie să ne rugăm zilnic, dimineaţa şi seara, la masă, precum şi atunci când începem şi sfârşim activităţi importante. Trebuie să ne rugăm şi în momentele de încercare, de ispită, de primejdie, de boală. Scriptura ne îndeamnă însă să ne rugăm neîncetat (1Tesaloniceni 5,17).

Cum putem să ne rugăm neîncetat?

Pentru a ne ruga neîncetat, trebuie să conştientizăm mereu prezenţa lui Dumnezeu în viaţa noastră, să facem în toate voinţa Lui, să ne încredinţăm în mâinile Lui în fiecare moment, oferindu-i toate bucuriile şi suferinţele noastre.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close